Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet och består fram till ÅRSMÖTE  februari  2018 av:

Ordförande, (smk Tävlingssektion)
Josephine ”Pillan” Jansson

Ledamöter
Pernilla Orvehag, Julia Gustafsson, Anki Nordh, Helen Karlsson, Ellinor Landström

Ledamot (aktiv anläggninggrupp)
Johan Elmqvist

Ungdomssektionens Ledamot
Josefine Elmqvist

Ungdomssektionens ersättare
Johanna Nordh

Suppleanter
Fredrik Brandt, Sofia Blom, Emma Isaksson, Emma Berglund