Anläggningsgruppen

Jobbar med anläggningens utseende, utveckling och iordninghållande. Gör mindre reparationer, och kallar till städdagar etc.