Ridskolekomittén

Ridskolekommittéen jobbar framförallt med gemenskapen i föreningen med t.ex Hästens Dag, familjedagar/aktiviteter och för att nå ut med information till föräldrar om föreningens verksamhet.