Knatteridning HT 2017 och NY MINIORGRUPP

ÄN FINNS PLATSER FINNS PÅ KNATTELÄGER. Anmäl genom att betala in 300:- på Swish 123 029 50 14  – anmälningar accepteras i den ordning betalning inkommer!
KNATTERIDNING HT 2017 kommer att ske varannan vecka med start v 34 den 27 aug  . Anmälan endast till hel period fram till sista veckan före aktuellt datum.
Anmälan sker genom inbetalning på Swish 123 029 50 14 – OBS kom ihåg ange barnets namn! Anmälningar accepteras i den ordning betalning inkommer.
2 grupper 15,30-16,00 resp 16,00-16,30 (det kommer inte att bli någon 3:e grupp)
Pris Per I – 4 ggr 250:-  Pris per II – 5 ggr 310.- Vid anmälan till båda perioderna redan nu ska båda betalas för att anmälan ska vara giltig. Ingen möjlighet till igenridning vid missade tillfällen.
NYHET ! MINIORGRUPP SÖNDAGAR  ojämn vecka 15,30-16,30 för barn 5-7 år vars föräldrar kan vara med och leda.   halva tiden praktisk hästhantering/teori – halva tiden ridning. 130:-/ gång faktureras halvårsvis i förskott  inskrivning med ridskoleavtal (4 v uppsägningstid) möjlighet till igenridning i mån av plats för missade återbudade tillfällen Medlemskap i föreningen krävs.
Anmälan via mail med samtliga personuppgifter på barnet inkl personnummer 10 siffror. Start vecka 35 dvs 3 sept om minst 6 deltagare anmälda.