Avgifter

PM-16-17

Prislista 2016-2017

Faktura skickas per mail 4 ggr per läsår. Alltid 4 v uppsägningstid enligt ridskoleavtalet under pågående termin och uppsägning senast 1 juni inför kommande läsår.
Medlemskap i föreningen betalas / kalender år 200:- pp för 2017.     Bankgiro 5457-8158
Vi har bara ett BG- används till allt så skriv vad din betalning avser, Tack!