Viktigt att veta

VIKTIGT ATT VETA OM

LEKTIONSRIDNING 2016/2017

 1. Du måste vara medlem för att rida hos oss och i medlemskapet INGÅR att du/dina föräldrar jobbar med viss försäljning, caféansvar, städdagar etc. På Ölmstad Rid & Körsällskap är du medlem inte kund !
 2. Ordinarie lektionsridning sker alla dagar under perioden 150806-160620 OBS! ordinarie lektionsridning som vanligt på alla helgdagar o helgdagsaftnar som infaller på vardag och lördag utom jul- och nyårshelgen.
 3. 6 och v 7 är det SPECIALPROGRAM utan extra avgift – inga ord. lektioner.
 4. Underskrivet ridskoleavtal ska lämnas in av samtliga elever som är inskrivna i fast grupp.
 5. Betalning skall ske via bankgiro 5457-8158 Avgift faktureras med sista betalningsdag 31/8, 31/10, 28/2, 30/4. Det är elev/målsmans ansvar att faktura hämtas i stallet.
 6. Då elev senast 31/8 betalar in hela läsårets avgift får eleven 500:- tillgodo på aktivitetskonto att använda till kommande aktiviteter, tävlingar, läger, delbetalning av fodervärdsavgift, Ridkort etc.
 7. Familjerabatt 20 % på billigaste avgiften vid minst 3 ridande och för enskild från det 2:a ridtillfällen/vecka. Rabatterna kan inte kombineras och omfattar inte specialgrupper där priset redan är nedsatt.
 8. Återbud som meddelas på telefon 036-524 62 senast aktuell dag kl 13.00 (vard. o söndag) ger dig möjlighet att i mån av plats och hästtillgång ”rida igen” i annan passande grupp.
 9. Lektion från Hösten får ridas igen senast v 5. Lekt. från Våren senast vid terminsslut.
 10. Om elev uteblir från bokad igenridning där plats och häst finns, oavsett om eleven fått detta bekräftat eller ej förbrukas 2 lektioner.
 11. Igenridningar får överlåtas till annan medlem inom egna familjen.
 12. Uppsägningstiden är 4 veckor, d.v.s. betalningsansvar föreligger för 4 veckor framåt (uppsägningsdag ej räknad) oavsett om elever rider eller ej.
 13. Under uppsägningstid har elev rätt att rida igen enl. pkt 8-10 ovan. Igenridning måste ske före uppsägningstidens utgång.
 14. Vid uppsägning mitt i läsår regleras avgiften efter det antal lektioner eleven varit inskriven och återbetalning alt. fakturering av restbelopp sker.
 15. All ridning, parkering av fordon och vistelse hos oss sker på egen risk.

SE TILL ATT DU HAR EGET FÖRSÄKRINGSSKYDD SOM TÄCKER RIDNING.

Vi har kundolycksfallsförsäkring och som medlem är du försäkrad via Svenska Ridsportförbundet.

 

VARMT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM OCH RYTTARE HOS

ÖLMSTAD RID & KÖRSÄLLSKAP !