Viktigt att veta

VIKTIGT ATT VETA OM

VIKTIGT ATT VETA OM LEKTIONSRIDNING 2018-19
1. Du måste vara medlem för att rida hos oss och i medlemskapet INGÅR att du/dina
föräldrar jobbar med viss försäljning, caféansvar, städdagar , HÄSTENS DAG etc. På
Ölmstad Rid & Körsällskap är du medlem inte kund !
2. Ordinarie lektionsridning sker alla dagar under perioden 20180806-20190616
OBS! ordinarie lektionsridning som vanligt på alla helgdagar o helgdagsaftnar som
infaller på vardag och lördag utom jul- och nyårshelgen.
3. V. 6 och v 7 är det SPECIALPROGRAM utan extra avgift – inga ord. lektioner.
4. Underskrivet ridskoleavtal ska lämnas in av samtliga elever som är inskrivna i fast
grupp.
5. Avgift faktureras via e-post ANGE FAKTURANUMMER vid betalning . Lika avgift 4 ggr
med sista betalningsdag 31/8, 31/10, 28/2, 30/4. Vid start mitt i termin faktureras
delavgift i samband med start. MEDLEMSAVGIFT kalenderår faktureras i januari.
6. Då elev senast 31/8 betalar in hela läsårets avgift får eleven 500:- tillgodo på
aktivitetskonto att använda till kommande aktiviteter, tävlingar, läger, delbetalning av
fodervärdsavgift, Ridkort för extraridning etc.
7. Familjerabatt 20 % på billigaste avgiften vid minst 3 ridande och för enskild från det
2:a ridtillfällen/vecka. Rabatterna kan inte kombineras och omfattar inte
specialgrupper där priset redan är nedsatt.
8. Återbud som meddelas på telefon 036-524 62 senast aktuell dag kl 13.00 (vard. o
söndag) ger dig möjlighet att i mån av plats och hästtillgång ”rida igen” i annan
passande grupp.
9. Lektion från Hösten får ridas igen senast v 5. Lekt. -från Våren senast vid terminsslut.
10. Om elev uteblir från bokad igenridning där plats och häst finns, oavsett om eleven
fått detta bekräftat eller ej förbrukas 2 lektioner. Det går bra att chansa utan att vara
anmäld i förväg.
11. Igenridningar får överlåtas till annan medlem inom egna familjen.(samma adress)
12. Uppsägningstiden är 4 veckor, d.v.s. betalningsansvar föreligger för 4 veckor framåt
(uppsägningsdag ej räknad) oavsett om elever rider eller ej.
13. Under uppsägningstid har elev rätt att rida igen enl. pkt 8-10 ovan. Igenridning
måste ske före uppsägningstidens utgång.
14. Vid uppsägning mitt i läsår regleras avgiften efter det antal lektioner eleven varit
inskriven och återbetalning alt. fakturering av restbelopp sker.
15. All ridning, parkering av fordon och vistelse hos oss sker på egen risk.
SE TILL ATT DU HAR EGET FÖRSÄKRINGSSKYDD SOM TÄCKER RIDNING.
Vi har kundolycksfallsförsäkring och som medlem är du försäkrad i FOLKSAM via
Svenska Ridsportförbundet . Den försäkringen gäller även i andra stall.

 

VARMT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM OCH RYTTARE HOS

ÖLMSTAD RID & KÖRSÄLLSKAP !