Engagera dig i ÖRKS

För att fortsätta i vår goda anda på ÖRKS så söker valberedningen engagerade och aktiva personer, främst till våra kommittéer/grupper.

* Tävlingssektionen * Anläggningsgruppen * Utbildningsgruppen* PR / Media Sponsorgruppen * Klubb / Café sektionen samt suppleant till huvudstyrelsen

Alla kan göra något, tillsammans gör vi ÖRKS !

Välkommen till vår härliga gemenskap Nya som gamla medlemmar. Det handlar mestadels om praktiskt engagemang inte ” massa möten” 🙂 Vill DU vara med och engagera dig eller har förslag på vem vi borde fråga, tveka inte utan kontakta oss i valberedningen Linda Leijon 072-4503377