BYGGNATION

Här kan du följa det som händer

Administrativt arbete med Stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen, LEADERstöd, avtal med markägare mm kommer vi inte att redovisa här utan här blir vad som händer praktiskt.

FLYTTNING AV CAFÈ onsdagen 23/8

grävning pågår