BUS – Ungdomssektionen

Vi ha döpt oss till BUS !

I samband med en stor Barn och ungdomsdag (54 deltagare) på Hotell John Bauer i Jönköping  i januari 2013 där vi diskuterade samarbete, trygghet i stallet och med kompisar bestämdes också att vi är en Barn och Ungdoms Sektion =  en BUS! Vi har en styrgrupp som består av ett gäng glada ungdomar i åldern 15-22 år som kallas BUSS (Barn o Ungdomssektionens Styrelse!)

Vad är BUS?

BUS är ÖRKS Ungdomssektion där alla mellan 7 och 25 år är medlemmar.

Vad gör BUS?

Lovaktiviteter: Under skolloven arrangerar vi lovaktiviteter. Dessa handlar inte alltid om hästar. Vi har bland annat haft rykttävlingar, äggjakter, femkamper och ”Fångarna på öRKS”.

Fredagsaktiviteter: minst en gång per månad försöker vi ordna något roligt, en utflykt till någon annan arena eller en kul aktivitet hemma hos oss själva.

Knatteläger: På sommaren är det BUS som står för knattelägret. Knattelägret är två halvdagar för de yngre på ridskolan. På knattelägret leker vi lekar, rider och lär oss hästgrejer.

Hästens Dag: en gång per år  är vi med och hjälper till. Våra egna aktiviteter är ponnyridningen och vi utser också årets stallbästis.

Luciafirande med Grötfest är en stående tradition som BUS  brukar ordna med tillsammans med  personal liksom julpynt och julgransplundring i stallet.