Historia

1989 bildar av några hästentusiaster Ölmstad Rid & Körsällskap (ÖRKS)
Man får redan från starten ihop ett 100-tal medlemmar till verksamheten på olika områden om hästar.

1991 föddes idén om att starta ridskola och redan samma år arrenderades Ölmstad Södergård och ridskolan startades i oktober.
Vid starten fanns åtta inlånade eller hyrda hästar, lektionsridning tre dagar i veckan 3 grupper/dag, fodervärdar som mot en avgift och stalltjänst disponerade hästarna tre dagar/vecka.
Söndagar — småtävlingar, ponnyridning, uteritter, långritter, körkurser, arbetsdagar mm.
Klubben ansluts till dåvarande Ridfrämjandet.

1992 p.g.a. ökat tryck på lektionsridningen minskas fodervärdsdagarna och lektionsridningen utökas. Egna hästar börjar köpas in. Klubben ansluts till SRC.

1994 i augusti skrotas fodervärdssystemet helt. Lektionsridning i tre grupper sex dagar/vecka.

1995 utökning vissa dagar till fyra lektioner per dag. Ridhusbygge börjar planeras.

1998 Ridhuset är på plats och kommer till god användning vid dålig väderlek. Antalet lektionsryttare ökar till drygt 200, men vi är ändå den lilla trivsamma ridskolan med en avkopplande miljö där alla kan trivas och känna sig välkomna.

2005 Ytterligare en instruktör anställs, samtliga lektioner läggs om till 90 minuter innehållande både Ridning och Hästkunskap, 4-6 lektioner per dag.

2013 Nytt fodervärdssystem startas

Hast