Organisation

Vår organisationsplan bygger på en ”rund modell” för vi tycker kontakten inom föreningen är oerhört viktigt- om man sen kallar den spindelnät eller hjulet spelar ingen roll.

Vår målparagraf som också återfinns i våra stadgar är mycket central för oss i hela vår verksamhet  :

ÖRKS ska genom demokratiskt arbetssätt och med
hästen i centrum verka för gemenskap, kunskap och
engagemang. Vi vill vara ridskolan som lär ut ridning
och hästkunskap på ett kompetent och säkert sätt.
Föreningen ska värna fysisk aktivitet, ansvarstagande
och respekt för människor, djur och miljö.

Här finner du också våra senaste verksamhetsberättelser:

Verksamhetsberättelse 2011 (.pdf)
Verksamhetsberättelse 2012 (.pdf)
Verksamhetsberättelse 2013 (.pdf)

Verksamhetsberättelse 2017