Bli medlem

Du blir enkelt medlem genom en inbetalning på vårt BG 5457-8158. Från 1 januari 2021 är medlemsavgiften 325:-/kalenderår för enskild och 800:- för familj. Förra årets medlemmar får en faktura på epost i januari.  Som medlem får du …

  • Vår egen tidning ÖRKSNYTT  ca 4 ggr per år med massor av information om kommande och genomförda aktiviteter. ( finns också publicerad på hemsidan)
  • Tidningen HÄST & RYTTARE från Svenska Ridsportförbundet -genom ditt medlemskap i ÖRKS är du fullvärdig medlem även i Svenska Ridsportförbundet.
  • Delta i alla aktiviteter vi anordnar såväl gratisaktiviteter som de avgiftsbelagda. Medlemmar har ofta förmånligt pris och för en del aktiviteter krävs medlemskap.
  • Tillgång till all den utbildning och information som finns genom Svenska Ridsportförbundet , SISU Idrottsutbildarna och Smålands Ridsportförbund (distriktet) och vår egen förening.

Vi behöver samtliga familjemedlemmars 10-siffror för att kunna lägga in er i Idrott-on-line vilket är RFs gemensamma och tvingande system för medlemsregistrering.