Bli medlem

Du blir enkelt medlem genom en inbetalning på vårt BG 5457-8158. Från 1 januari 2018 är medlemsavgiften 300:-/kalenderår för enskild och 750:- för familj. Som medlem får du …

  • Vår egen tidning ÖRKSNYTT 4 ggr per år med massor av information om kommande och genomförda aktiviteter.
  • Tidningen HÄST & RYTTARE från Svenska Ridsportförbundet (genom ditt medlemskap i ÖRKS är du fullvärdig medlem även i Svenska Ridsportförbundet)
  • Delta i alla aktiviteter vi anordnar såväl gratisaktiviteter som de avgiftsbelagda. Medlemmar har ofta förmånligt pris och för en del aktiviteter krävs medlemskap.
  • Tillgång till all den utbildning och information som finns genom Svenska Ridsportförbundet , SISU Idrottsutbildarna och Smålands Ridsportförbund (distriktet) och vår egen förening.

Vi behöver samtliga familjemedlemmars 10-siffror för att kunna lägga in er i Idrott-on-line vilket är RFs gemensamma och tvingande system för medlemsregistrering.