Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet och består fram till ÅRSMÖTE  februari  2019 av:

Ordförande
Josephine “Pillan” Jansson

Ledamöter
Pernilla Orvehag, Julia Gustafsson, Anki Nordh, Helen Karlsson, Ellinor Landström, Ellinor Landström

Ungdomssektionens Ledamot
Josefine Elmqvist

Ungdomssektionens ersättare
IdaNygren

Suppleanter
Fredrik Brandt, Emma Berglund, Peter Karlsson, Sara Wennerholm

Aktiv anläggningsgrupp: Johan Elmqvist, Ulrica JohanssonBrandt, Victor Broman

Aktiv tävlingssektion: Pillan Jansson, Mona Ericsson, Mia Ljungberg, Pernilla Orvehag, Ida Nygren, Therese Arnell,