Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet och består fram till ÅRSMÖTE  februari  2021 av:

Ordförande
Josephine “Pillan” Jansson

Ledamöter
Pernilla Orvehag, Peter Karlsson Anki Nordh, Helen Karlsson, Ellinor Landström, Johan Elmqvist

Ungdomssektionens Ledamot
Louise Andrén

Ungdomssektionens ersättare
Ida Nygren

Suppleanter
Fredrik Brandt, Emma Berglund, Sara Wennerholm, Sophia Annemalm, Carin Rösiö och Jonathan Larsson

Aktiv anläggningsgrupp: Peter Karlsson, Johan Elmqvist, Fredrik Brandt och Jonathan Larsson

Aktiv tävlingssektion: Pillan Jansson, Louise Andrén, Siri Gillberg Pernilla Orvehag, Ida Nygren, Therese Arnell,