Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet och består fram till ÅRSMÖTE  februari  2021 av:

Ordförande
Sophia Annemalm

Ledamöter
Pernilla Orvehag, Peter Karlsson Anki Nordh, Helen Karlsson, Ellinor Landström Linnér, Johan Elmqvist

Ungdomssektionens Ledamot
Louise Andrén

Ungdomssektionens ersättare
Elvira Malm

Suppleanter
Fredrik Brandt,  Sara Wennerholm,  Johanna Salminen och Josefine Pillan Jansson

Aktiv anläggningsgrupp: Peter Karlsson, Ulrica Johansson, Johan Elmqvist, Sofia kalén, Christian Agelii

Aktiv tävlingssektion:  Josefine ”Pillan” Jansson, ( Tävlingsledare) , Ulrika Rosenqvist ( smk) Louise Andrén,Veronica Lundell,  Siri Gillberg, Sandra Asserstam, Helene Karlsson, Angelica Karlsson, Gunilla Akterhed, AnnCharlotte Mattsson, Lisa Melander och  Ida Nygren,

Klubbgrupp- Café  : Fredrik Brandt  ( smk), Anki Nordh,   Linda Bernebrink

PR/Sponsring : Sophia Annemalm, Linda Leijon, Amelie Sjöbring, Karolina Malmlöv

Utbildningssektion ( bevaka externt kursutbud och initiera kurser och clinics på egna anläggningen)   Smk Lisa Melander
Vill du vara med så hör av dig !