Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet och består fram till ÅRSMÖTE  februari  2021 av:

Ordförande
Sophia Annemalm

Ledamöter
Pernilla Orvehag, Peter Karlsson Anki Nordh, Helen Karlsson, Sara Wennerholm, Johan Elmqvist

Ungdomssektionens Ledamot
Agnes Hellerstedt

Ungdomssektionens ersättare

Suppleanter
Josefine Pillan Jansson, Linda Bernebrink

Aktiv anläggningsgrupp: Peter Karlsson, Ulrica Johansson, Johan Elmqvist, Sofia kalén, Christian Agelii

Aktiv tävlingssektion:  Josefine ”Pillan” Jansson, ( Tävlingsledare) , Sandra Asserstam, Sara Wennerholm, AnnCharlotte Mattsson, Lisa Melander, Therese Arnell, Sofi Wiik, Frida Hallvig

Klubbgrupp- Café  :  Anki Nordh,   Linda Bernebrink

PR/Sponsring : Sophia Annemalm

Utbildningssektion ( bevaka externt kursutbud och initiera kurser och clinics på egna anläggningen)   Johanna Salminen
Vill du vara med så hör av dig !

Valberedning; Therese Arnell, Susanne Andersson, Josefin Berndtsson