Utdrag ur belastningsregistret

”Som en del i idrottens trygghetsarbete ska alla föreningar begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för alla som anställs eller anlitas för uppdrag i föreningen, och har direkt och regelbunden kontakt med barn. Det gäller fr.o.m. 1/1 2020.

Tidigare var detta en rekommendation från RF, men nu ska alla föreningar begära att få se utdraget från dem som har direkt och regelbunden kontakt med barn i föreningens regi. Beslutet baseras på lagen (2013:852) om registerkontroll. Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

För Svenska Ridsportförbundets föreningar innebär det att till exempel ledare, ridlärare och tränare (över 15 år) som arbetar för eller anlitas av en förening och har en direkt och regelbunden kontakt med barn (upp till 18 år) ska visa ett begränsat registerutdrag för ansvarig på föreningen.” Citat SvRFs hemsida 20191211

Detta gäller hos oss all personal men även stallvärdar, ungdomsledare, årselever och andra engagerade.

Här hittar du sidan med blanketter:  https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

När du fått utdraget skickat hem till dig tar du med det och lämnar till Åsa/ personal.