Funktionärsinformation

Alla tävlingar behöver funktionärer för att kunna genomföras. På klubbtävlingar betalar tävlande på ridskolehäst hästhyran genom att vara funktionär på tävlingen. Krav för lektionsryttare upp till 15 år att ha med förälder eller annan vuxen som kan hjälpa till.

Föräldrar är välkomna OCH BEHÖVS på tävlingar, oavsett om man har egen häst eller rider lektionshäst! Alla tävlingar sker ideellt och ingen anställd personal finns för dessa. ALLA är välkomna in i gemenskapen och med att hjälpa till!

Att vara funktionär betyder att man hjälper till på tävlingen och det krävs inga förkunskaper. ”Learning by doing”.

Beskrivning på lite funktionärsroller:

Hopptävling:

Domarsekreterare
Domarens högra hand och noterar eventuella fel och tider i hoppningsprotokollet.

Tidtagare
Tar, med hjälp av ett tidtagarur, tiden på varje ryttares ritt.

Banpersonal
Höjer eller sänker hinder mellan klasserna, bygger upp nerrivna hinder, krattar framför hinder

Insläpp
Öppnar grinden efter en ritt, släpper ut den som precis har ridit och släpper in nästa ryttare.

Framhoppning
På en lokaltävling ropar man in ryttarna utefter startlistan och ser till att max-antalet inte överskrids. På en klubbhoppning är man där och övervakar, bygger upp nerrivna hinder, ser till att max-antalet inte överskrids och finns.

Sekretariat
Tar emot betalningar, anmälningar och strykningar. Tar fram start- och resultatlistor

Speaker
Presenterar ekipagen, meddelar resultat och informerar under tävlingens gång

Dressyrtävling

Domarsekreterare
Vara domarens högra hand och föra anteckningar efter domarens anvisningar på dressyrprotokollet

Löpare
Går med protokoll från domartornet till sekretariatet/räknaren

Räknare
Räknar ihop poängen delar dessa med max-poäng och får fram ett procenttal som styr resultatlistan

Insläpp
Släpper ut ryttaren efter sin ritt och släpper in nästkommande ryttare

Sekretariat
Tar emot betalningar, anmälningar och strykningar. Tar fram start- och resultatlistor

Speaker
Presenterar ekipagen, meddelar resultat och informerar under tävlingens gång.

WE-tävling

Domarsekreterare
Vara domarens högra hand och föra anteckningar efter domarens anvisningar på dressyrprotokollet

Löpare
Går med protokoll från domartornet till sekretariatet/räknaren

Tidtagare
Tar, med hjälp av ett tidtagarur, tiden på varje ryttares ritt.

Banpersonal
Ändrar hinder mellan klasserna,bygger upp nerrivna hinder, krattar framför hinder

Räknare
Räknar ihop poängen delar dessa med max-poäng och får fram ett procenttal som styr resultatlistan

Insläpp
Släpper ut ryttaren efter sin ritt och släpper in nästkommande ryttare

Hästkontrollant
Kontrollerar att det inte finns någon synlig skada i hästens mun eller på sidorna, noterar

Sekretariat
Tar emot betalningar, anmälningar och strykningar. Tar fram start- och resultatlistor

Speaker
Presenterar ekipagen, meddelar resultat och informerar under tävlingens gång.