Kvalitetsmärkt Ridskola

Vår ridskola är kvalitetsmärkt av Svenska Ridsportförbundet både för anläggning, personal och verksamhet vilket är en garanti för er elever att ridskoleverksamheten och övrigt verksamhets bedrivs på ett säkert och kunnigt sätt.

Samtlig anställd personal i verksamheten är väl utbildade Ridlärare med mycket lång erfarenhet. De timanställda har alltid någon form av Ridledarutbildning i SvRF regi eller är under utbildning internt (årselev)

Vi har ett aktivt kundsäkerhetsarbete, dokumenterar tillbud och vidtar ibland åtgärder men vi vill ändå påminna alla er som vistas i stall och hanterar/rider hästar att de är levande djur och därför kan och kommer olyckor att hända. Vi jobbar dock alltid för att i möjligaste mån begränsa skadeverkningarna bl.a genom ett självklart hjälmtvång för alla, säkerhetsstigbyglar på samtliga hästar, väl inskolade och lämpliga hästar (enbart valacker just av säkerhetsskäl) samt rekommendation att använda väl inprovad säkerhetsväst (obligatoriskt vid all form av hopptävling för ryttare under 18 år)