Viktigt att veta

VIKTIGT ATT VETA OM LEKTIONSRIDNING 2020-21
1. Du måste vara medlem och är därmed också försäkrad för att rida hos oss .
2. I medlemskapet ingår att du/dina föräldrar jobbar med viss försäljning, caféansvar, städdagar , Hästens Dag etc. På Ölmstad Rid & Körsällskap är du medlem inte kund.
3. Ordinarie lektionsridning sker alla dagar under perioden 20200810-20210620
OBS! ordinarie lektionsridning som vanligt på alla helgdagar o helgdagsaftnar förutom över jul- och nyårshelgen där särskilt schema utannonseras.
4. V. 6 och v 7 är det specialprogram utan extra avgift – inga ordinarie lektioner.
5. Underskrivet ridskoleavtal ska lämnas in av samtliga inskrivna elever.
6. Avgift faktureras via e-post ANGE FAKTURANUMMER vid betalning . Lika stor avgift 4 ggr med sista betalningsdag 31/8, 31/10, 28/2, 30/4. Vid start mitt i termin faktureras delavgift i samband med start.
7. Medlemsavgift per kalenderår faktureras i januari, eller betalas vid start.
8. Då elev senast 31/8 betalar in hela läsårets avgift ( dvs fakturabelopp x 4) får eleven 500:- tillgodo på aktivitetskonto att använda till kommande aktiviteter, tävlingar, läger, delbetalning av fodervärdsavgift, Ridkort för extraridning etc.
9. Familjerabatt 20 % på billigaste avgiften vid minst 3 ridande och för enskild från det 2:a ridtillfället/vecka. Rabatterna kan inte kombineras och omfattar inte specialgrupper .
10. Återbud som meddelas på telefon 079-303 25 30 senast aktuell dag kl 13.00 ger dig möjlighet att i mån av plats och hästtillgång ”rida igen” i annan passande grupp.
11. Lektion från Hösten får ridas igen senast v 5. Lektion från Våren får ridas igen senast vid terminsslut.
12. Om elev uteblir från bokad igenridning där plats och häst finns, oavsett om eleven fått detta bekräftat eller ej, förbrukas 2 lektioner. Det går bra att chansa utan att vara anmäld i förväg. Besked om plats för igenridning lämnas tidigast kl 14,00 aktuell dag.
13. Igenridningar får överlåtas till annan medlem inom egna familjen. (samma adress)
14. Uppsägningstiden är 4 veckor, d.v.s. betalningsansvar för 4 veckor (uppsägningsdag ej räknad) . Uppsägning inför Höstterminen ska göras senast 1 juni.
15. Under uppsägningstid har elev rätt att rida sina lektioner samt rida igen enl. pkt 8-10 ovan. Igenridning måste ske före uppsägningstidens utgång.
16. Vid uppsägning mitt i läsår regleras avgiften efter det antal lektioner eleven varit inskriven och återbetalning alt. fakturering av restbelopp sker.
17. All ridning, parkering av fordon och vistelse hos oss sker på egen risk.
Vi har kundolycksfallsförsäkring och som medlem är du försäkrad i FOLKSAM via Svenska Ridsportförbundet . Den försäkringen gäller även i andra stall.

VARMT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM OCH RYTTARE HOS

ÖLMSTAD RID & KÖRSÄLLSKAP !