Fodervärdar

Hos oss finns möjligheten vara fodervärd 2-4 dagar per vecka på en lektionshäst för att kunna träna mera och för att kanske så småningom vara mer förberedd på att ha egen häst.

Prata med din ridlärare.

ATT VARA FODERVÄRD HOS ÖLMSTAD RID & KÖRSÄLLSKAP

Att vara fodervärd är nu en permanent del av verksamheten för att ge våra elever en bra chans till god utveckling i ridning och kunskap om hur en häst sköts och hanteras fast man väljer att inte köpa en egen eller som en (pr)övning inför att bli hästägare.

Att vara fodervärd :

  • Du har tillgång till hästen vid vissa förutbestämda dagar/tider varje vecka 2-4 dagar enligt eget val. Lördag är företrädesvis en av dagarna.
  • Justering för samordning med övrig verksamhet kan behöva ske enstaka ggr.
  • Vi förutsätter att ni är rädda om hästarna när ni rider självständigt- att passet är max ca 1 timme , att lördagen startar med ett LÅNGT skrittpass då hästarna kommer direkt från en stallnatt och behöver uppvärmingstid på ca 15 min och att er ridning sker på ett sånt sätt att hästarna uppskattar det lika mycket som ni själva. Vi ser helst att ni rider utomhus för att ge hästarna omväxling mot ordinarie lektioner. Hoppning är inte tillåtet!
  • Ridlärarna hjälper dig med vilken häst som är lämplig för dig och din utveckling.
  • Stalltjänst lördag morgon/förmiddag är obligatorisk för alla fodervärdar enligt schema som görs av ridlärare oavsett vilka dagar man är fodervärd.
  • Avtal upprättas mellan fodervärd/förälder och Ridskolan.
  • I kalender och på anslagstavla i stallet eller på hemsidan finns information om vad som händer på ÖRKS så du kan anpassa din ridning efter det.

   Det är fodervärdens ansvar att själv ta reda på när det är aktiviteter som påverkar fodervärdsridningen

Alternativ:

2 dgr/vecka inkl 1 lektion,  1200:- (gäller HT 2022)

Vi förbehåller oss rätten att vid ”specialfall” (kan gälla både ryttare och häst) justera ovanstående priser och upplägg.

Anmäl ditt intresse till någon av ridlärarna eller på mail .

Ansvarig personal är Åsa Linnér/Josefine Nordh.