Priser

Prislista Prislista 2022   PM 21-22

Elevavtal   KONTAKTUPPGIFTER

Faktura skickas per mail 4 ggr per läsår. Alltid 4 v uppsägningstid enligt ridskoleavtalet under pågående termin och uppsägning senast 1 juni inför kommande läsår.
Medlemskap i föreningen betalas / kalender år 325:- pp för 2022.     Bankgiro 5457-8158
Vi har bara ett BG- används till allt så skriv vad din betalning avser, Tack!