Priser

Prislista Prislista 2022-23  PM 22-23

Elevavtal   KONTAKTUPPGIFTER

Faktura skickas per mail 4 ggr per läsår. Alltid 4 v uppsägningstid enligt ridskoleavtalet under pågående termin och uppsägning senast 1 juni inför kommande läsår. Vid många sammanhängande återbud pga skada kontaktas ridskolan via mail för mer information om de möjligheter som då finns


Medlemskap i föreningen betalas / kalender år 325:- pp för 2022.     Bankgiro 5457-8158
Vi har bara ett BG- används till allt så skriv vad din betalning avser, Tack!