Vill du också vara med ? STALLET BEHÖVER BLI KLART!

Vi målar på ANNANDAG PÅSK efter tävlingens avslut ca 14 – vitt runt fönster o dörrar och det som är kvar på väggarna i stora nya.
GUMMIMATTOR monteras nästa TORSDAG den 4 april från kl 17- Här behövs du som är stark för mattorna är tunga både att anpassa och att fästa upp på väggarna.
FÖRANMÄL till TORSDAG till Åsa 070-6071133 eller på ÖRKSmailen så vi vet säkert att tillräckligt många kommer .